O nas

Celem stowarzyszenia jest:

  • Propagowanie szeroko rozumianej polsko - ukraińskiej współpracy kulturowej w Polsce oraz na ukrainie;
   Działalność na rzecz integracji społeczeństw Polskich i ukraińskich;
   Działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania Polskich tradycji narodowych na ukrainie oraz ukraińskich tradycji narodowych w Polsce;
   Działalność na rzecz mniejszości Polskiej na ukrainie oraz mniejszości ukraińskiej w Polsce;
   Działalność wspomagająca rozwój Polskich podmiotów gospodarczych na ukrainie oraz ukraińskich podmiotów gospodarczych w Polsce;
   Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Polskiego na ukrainie i ukraińskiego w Polsce;
   Działalność edukacyjna polegająca na prowadzeniu przedszkoli, szkół różnych stopni, szkół językowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju szkolnictwa dla mniejszości narodowych - ukraińskiej w Polsce oraz Polskiej na ukrainie;
   Pomoc prawna dla mniejszości ukraińskiej w Polsce.